Deze pagina biedt een overzicht van het gehele evenement, met een visualisatie van de voltooide tafelschikking en de gastenlijst op dezelfde pagina.

Vanaf hier is het mogelijk om informatie uit E-place af te drukken:

  • Gastenlijst afdrukken. De gastenlijst kan direct worden afgedrukt vanuit E-place, zonder te exporteren. Al is het exporteren, zoals eerder beschreven, ook mogelijk.
  • Tafelschikking afdrukken. Vanaf deze pagina kunt u Pdf-documenten van de tafelschikking genereren. Er zijn Pdf-bestanden van de afzonderlijke tafels/vakken, waarin de namen van de gasten duidelijk zijn aangegeven op hun toegewezen plaats, en een Pdf-overzicht van de hele tafelschikking. Deze Pdf-bestanden kunnen vervolgens een onbeperkt aantal keren worden afgedrukt. Wanneer wijzigingen worden aangebracht in de gastenlijst en/of in de placering, dan kunt u de Pdf-bestanden opnieuw regenereren. Veranderingen verwerken en het maken van Pdf’s kan zo vaak als nodig, zonder beperking.